Arodbiedrības biedra tiesības un pienākumi

Arodbiedrības biedra tiesības un pienākumi

Saskaņā ar likumu “Par arodbiedrībām” tiesības veidot arodbiedrību ir Latvijas iedzīvotājiem, kuri strādā vai mācās. Likums un nozaru un profesionālo arodbiedrību statūti neparedz vecuma ierobežojumus. Iestāšanās arodbiedrībā ir brīvprātīga.

Arodbiedrības biedra tiesības:

 • saņemt bezmaksas aizstāvību un juridisko palīdzību darba tiesību, darba aizsardzības un citos sociāli ekonomiskos jautājumos attiecībās ar darba devējiem, valsts institūcijām, tiesu utt.;
 • saņemt morālu un materiālu arodbiedrības atbalstu;
 • piedalīties arodbiedrības izveidoto fondu darbībā;
 • piedalīties arodbiedrības organizētajās mācībās;
 • saņemt jebkuru informāciju par arodbiedrības darbību;
 • vēlēt un tikt ievēlētam arodbiedrības institūcijās.

Arodbiedrības biedra pienākumi:

 • pildīt arodbiedrības statūtus un lēmumus;
 • piedalīties arodbiedrības organizācijas darbībā;
 • ievērot profesionālās ētikas normas, cienīt savu profesiju;
 • maksāt statūtos noteikto biedru naudu;
 • pildīt pienākumus, kas paredzēti kolektīvajā darba līgumā vai citos arodbiedrības noslēgtajos līgumos.
 • Arodbiedrības biedra naudas lielumu nosaka attiecīgās nozares arodbiedrības statūti. Tās lielums parasti ir 1% no mēneša izpeļņas vai ienākumiem.

Arodbiedrību finanšu līdzekļi tiek izmantoti:

 • bezmaksas juridiskajai biedru konsultācijai un aizstāvībai;
 • kvalitatīvai darba koplīgumu izstrādāšanai;
 • streika fonda izveidošanai;
 • biedru apmācībai juridiskajos, ekonomiskajos un sociālajos jautājumos;
 • ekspertu un speciālistu algošanai; sabiedrības informēšanai.

Jums varētu patikt arī...

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *