RIMI ARODORGANIZĀCIJAS DARBĪBAS PĀRSKATS PAR 2018.GADU

Sasniegumi

2.novembrī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība pēc Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrības valdes ieteikuma RIMI arodorganizācijai pasniedza „Labākās arodorganizācijas” balvu. Latvijas simtgadei veltītajā pasākumā piedalījās abi RIMI arodorganizācijas priekšsēdētājas vietnieki.

Pamatinformācija

Uz 2019.gada 1.februāri arodorganizācija apvieno vairāk par 800 RIMI darbiniekiem 89 veikalos gan Rīgā, gan reģionos, kā arī RIMI birojā.
Gada laikā ir uzņemti 85 jauni biedri.

Iepriekšējā sapulcē 2018.gada 7.februārī tika pagarinātas arodorganizācijas valdes pilnvaras, kura turpināja darboties 17 cilvēku sastāvā. Priekšsēdētājas pienākumus turpināja pildīt Ligita Zariņa no „Galerija Rīga”, viņas vietnieces pienākumus – Vita Rižova no „Vecmīlgrāvja” (līdz maijam) un Līga Vārpiņa no „Talsi-2” un Mārtiņš Mertens no „ HM Mols” (no 12.septembra). Vēl arodorganizācijas valdē darbojās pārstāvji no „HM Dobele”, „HM Valdemārs”, „HM Pulkvedis”, „HM Deglava”„ „Ādaži”, „Madona”, ”Dole”, „HM Ventspils”, „HM Bauska”, „HM Ostmala”, „HM Jelgava”, HM Irbe”.

Arodorganizācijai notika 3 sēdes klātienē: 7.februārī, 30.maijā un 12. septembrī, kā arī 10 sēdes aptaujas kārtībā. Regulāri kontakti savstarpēji un ar uzņēmuma vadības pārstāvjiem tika uzturēti pa telefonu un e-pastu.

Darbu turpināja mājas lapa uzņēmuma arodbiedrības biedriem www.riao.lv un šobrīd www.ltda.lv sadaļa „RIMI AO”. Jau tradicionāli mājas lapā tika organizēta pieteikšanās vasaras ekskursijām, uz teātri un Modes muzeja ekskursijām.

Labumi kas pieejami visiem RIMI veikalu darbiniekiem

Darbojās 2015.gadā apstiprinātais Darba koplīgums.
Arodorganizācijas valdes panākumi un ieguvumi darbiniekiem, kuru nebūtu bez arodbiedrības aktīvās darbības:

 1. Summētā darba laika pārskata periods ir tikai viens mēnesis.
 2. Izdevumi par redzes pārbaudi un briļļu iegādi tiek atmaksāti arī kasieriem.
 3. Dažādos dzīves gadījumos pieejami pabalsti.
 4. Sakarā ar nepieciešamo grozījumu Vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviešanas dēļ un lai Darba devēju organizāciju pastiprinātās vēlmes samazināt piemaksu par virsstundu darbu, kas RIMI koplīgumā ir atšifrēta ar 100% nevis tikai ar atsauci uz Darba likumu.

Arodorganizācijas valdes darbības prioritātes

Arodorganizācijas valdes darbības prioritātes bija darba samaksas paaugstināšana un darba laika organizācijas jautājumi. RIMI vadībai tika iesniegtas 2 rakstveida vēstules ar konkrētiem arodorganizācijas valdes ierosinājumiem, notika 2 tikšanās ar Personāla vadību, neskaitāmas elektroniskās sarakstes.

Notikumi

 • 9. martā arodorganizācijas priekšsēdētāja Ligita Zariņa un LTDA priekšsēdētāja Maira Muceniece tikās ar Personāla vadītājuGundegu Kirilku, kura iepazīstināja ar jauno algu rāmi ar vidēji par 5-8% augstākām likmēm.
 • 24.maijā Gundegai Kirilkai tika iesniegta vēstule ar jautājumiem un ierosinājumiem par darba samaksu, darba intensitāti, darbinieku apmācībām un novērtēšanu, veselības apdrošināšanu, veikalu slēgšanu Latvijas 100.dzimšanas dienā.
 • 30.maijā paplašinātajā arodorganizācijas valdes sēdē piedalījās Gundega Kirilka un Personāla servisa vadītāja Sabīne Jeske, sniedzot atbildes uz iesniegtajiem un citiem aktuāliem, darbiniekus interesējošiem jautājumiem.
 • 12.septembra paplašinātajā arodorganizācijas valdes sēdē notika Biznesa augstskolas „TURĪBA” lektores lekcija „Par vispārīgo darba samaksas sistēmas veidošanu komercuzņēmumā”. Sēdē tika pausta neapmierinātība ar zemo, nemotivējošo darba samaksu un diskutēts par daudziem konkrētiem ierosinājumiem uzņēmuma vadībai.
 • 5.oktobrī pirms zīmīgās Pasaulē atzīmējamās dienas „Par cienīgu darbu” RIMI vadībai tika iesniegta vēstule ar prasību straujāk (ne zemāk par 20% katru gadu) celt stundas tarifa likmes visu amatu līmeņu darbiniekiem un citiem būtiskiem jautājumiem, paužot gatavību rīkot piketu pie RIMI ofisa. Diemžēl, neizdevās panākt RIMI veikalu slēgšanu Latvijas 100.dzimšanas dienā 18.novembrī vai vismaz darba laika samazināšanu līdz plkst.19.

Prioritātes 2019. gadam

2019.gadā valde centīsies veicināt un panākt:

 1. Straujāku darbinieku darba samaksas paaugstināšanu un darba samaksas sistēmas uzlabošanu, ieviešot motivējošas prēmijas. Tai būtu jābūt sagatavotai līdz 2019. gada 15.martam.
 2. Darba algu atšķirību starp Rīgas un reģionu veikaliem samazināšanu.
 3. Pilnu mēneša darba stundu noteikšanu darbiniekiem, kuri to vēlas.
 4. Uzdot darba pienākumu apjomu, reāli izpildāmu darba laikā.

Sadarbība ar darba dēvēju

 • Tikšanās ar RIMI vadību notika 2019. gada 17.janvārī. Šīs tikšanās laikā tika saņemts apstiprinājums, ka arodorganizācijas valdes neatlaidība vairāku gadu garumā rezultējusies ar minimālo darba stundu dubultošanu – no līdzšinējām 60 uz 120 darba stundām mēnesī un visiem ilggadīgiem veikalu darbiniekiem ir jābūt iepazīstinātiem ar attiecīgiem darba līgumu grozījumiem.
 • Valdei bija jāizskata 2 darba devēja iesniegumi ar lūgumu piekrist kolēģes no Saldus divreizējai atlaišanai pēc Darba likuma 101.panta 1.daļas 11.punkta jeb t.s. „ilgslimotāju panta”. Abās reizēs piekrišana atlaišanai netika dota un kolēģe joprojām strādā RIMI.
  • Pēc jauno Darba likuma grozījumu stāšanās spēkā 2018.gada 28.novembrī, arodbiedrības aizsardzība darba devēja uzteikuma gadījumā būs tikai tiem darbiniekiem, kuri ir arodbiedrībā vairāk nekā 6 mēnešus.
 • Sarunu ceļā atrisināti vairāki darba strīdi un varam būt gandarīti, ka nav bijis nepieciešams tos risināt tiesas ceļā.

Izklaides un izglītības pasākumi

 • Ar lielu gandarījumu tika paziņojam, ka visi izklaides pasākumi, par kuriem tika nolemts iepriekšējā sapulcē, noorganizēti un vēl dažos citos ir bijusi iespēja piedalīties vairākiem arodbiedrības biedriem.
 • 30.maijā arodorganizācijas biedriem tika noorganizēts Dailes teātra lieliskās izrādes „Art” apmeklējums. To apmeklēja 151 biedrs un 9 ģimenes locekļi. No 200 rezervētajām biļetēm 40 neizmantotās tika piedāvātas citu LTDA arodorganizāciju biedriem.
 • Augustā 137 RIMI arodbiedrības biedri un viņu ģimenes locekļi devās 4 divu dienu ekskursijās uz Igauniju.
 • 18.augustā tika noorganizēta vienas dienas ekskursija pa Vidzemi. Tajās piedalījās 37 dalībnieki.
 • 7., 8., 10., 14. un 15.novembrī tika noorganizētas ekskursijas ar gidu uz Rīgas Modes muzeju . Bija interesanti ne tikai dāmām, bet arī kungiem. Tās apmeklēja 123 dalībnieki.
 • 3.novembrī 9 arodorganizācijas biedri noskatījās Dailes teātra izrādi „Reāli sliktie puiši”, pievienojoties MAXIMA arodorganizācijas organizētajam kolektīvajam apmeklējumam.

Starptautiskā sadarbība

 • 8.-10.februārī Izglītojošā izstādē Lietuvas arodbiedrību konfederācijas stendā Viļņā piedalījās arodorganizācijas pārstāvis LBAS Jauniešu padomē Mārtiņš Mertens.
 • 4.-6.maijā 8 arodorganizācijas valdes pārstāvji piedalījās LTDA aktīvistiem organizētajā motivācijas braucienā uz BALTKRIEVIJU.
 • 24.-30.jūnijā 5 arodorganizācijas jaunieši piedalījās Starptautiskā Jauniešu forumā TEMPS-2018 Baltkrievijā.
 • 3.decembrī abi RIMI arodorganizācijas priekšsēdētājas vietnieki LTDA delegācijas sastāvā viesojās Norvēģijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrības HK Oslo nodaļā, lai piedalītos diskusijā par turpmāko sadarbību biedru apmācības jomā (rezultātiem būtu jābūt zināmiem februārī).

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *