Par ikgadējo arodorganizācijas biedru sapulci 2017.gada 2.februārī

Par ikgadējo arodorganizācijas biedru sapulci

2017.gada 2.februārī

Arodkomiteja sniedza pārskatus par savu darbību un naudas līdzekļu izlietojumu 2016.gadā.

Arodkomitejas prioritātes bija biedru darba tiesību un interešu aizstāvība sociālajā dialogā ar darba devēju (algu paaugstināšana, pilnu mēneša darba stundu nodrošināšana u.c.), jaunu biedru iesaistīšana, biedru apmācība un ekskursiju organizēšana, kam arī tika iztērēta savāktā biedru nauda, gadu pabeidzot ar ievērojamu naudas līdzekļu atlikumu.

Arodkomiteja bija ievēlēta un darbojās 16 cilvēku sastāvā. Arodkomitejai notika 3 sēdes klātienē, kā arī 4 sēdes aptaujas kārtībā.

 • Darbojās 2015.gadā apstiprinātais Darba koplīgums.

Arodkomiteja ir skaidrojusi un jāturpina vēl aktīvāk reklamēt tā lielākie ieguvumi darbiniekiem, kuru nebūtu bez arodbiedrības darbības:

 1. Summētā darba laika pārskata periods ir tikai viens mēnesis.
 2. Izdevumi par redzes pārbaudi un briļļu iegādi tiek atmaksāti arī kasieriem.
 3. Dažādos dzīves gadījumos pieejami pabalsti.
 4. Bez tam visas piemaksas: par virsstundu, svētku un nakts darbu ir atšifrētas ar konkrētiem % nevis satur atsauci tikai uz Darba likumu, kas nozīmē, ka varbūtēji Darba likuma grozījumi darbinieku ienākumus nesamazinās.
 • janvārī RIMI vadībai tika iesniegti ikgadējā arodorganizācijas biedru sapulcē izvirzītie jautājumi un ierosinājumi par algu paaugstināšanu, veikalu darba laikiem u.c. Atbildes tobrīdējā Personāla vadītāja Līga Stabulniece un Personāla administratīvā un atalgojuma vadītāja Ilonda Lakševica sniedza tikšanās laikā 16.februārī. Tad arī arodkomiteja tika iepazīstināta ar jauno Algu rāmi.
 • jūnija tikšanās laikā ar Personāla vadību arodkomitejas pārstāvji izteica savus ierosinājumus Veselības apdrošināšanas programmu uzlabošanai.
 • septembrī paplašinātajā arodkomitejas sēdē notika iepazīšanās ar jauno Personāla vadītāju Gundegu Kirilku un, klātesot arī Ilondai Lakševicai, tika diskutēts par amatu līmeņiem, par reģionu darbinieku motivāciju darbam brīvajā laikā Rīgas veikalos, par nepilno darba laiku, par virsstundām u.c. Vadības pārstāves kategoriski noraidīja arodkomitejas aizdomas, ka 3.un 4.atalgojuma līmeņi nav sasniedzami, aicinot pašus darbiniekus būt neatlaidīgākiem un aktīvākiem komunikācijā ar savu veikalu vadītājiem. Tika solīts pārbaudīt un salīdzināt algu pārskata dinamiku. Arodkomiteja kontrolēs, kā praksē tas realizējas.
 • oktobrī arodkomitejas pārstāvji tikās ar uzņēmuma vadību: valdes priekšsēdētāju Valdi Turlo, visu tīklu direktoriem un Personāla vadītāju.

Tikšanās laikā tika diskutēts par varbūtējiem veikalu darba laiku ierobežojumiem valsts svētku dienās, diemžēl, nesaņemot atbalstu visu veikalu slēgšanai šajās dienās.

 • Arodkomiteja visu gadu arodbiedrības biedriem sniegusi neskaitāmas juridiskās konsultācijas darba tiesību, sociālās drošības un citos jautājumos. Sarunu ceļā atrisināti vairāki darba strīdi. Tika atzīmēts, ka Personāla vadītājas ir reaģējušas uz visiem arodkomitejas vai LTDA priekšsēdētājas signāliem par biedru paustajām kritiskajām piezīmēm un izvirzītajiem problēmjautājumiem.
 • Tika noorganizētas 2 RIMI jauniešu sanāksmes, jauniešiem un citiem interesentiem bija iespēja piedalīties seminārā „Sarunas par cilvēku tipiem”, LBAS organizētajā semināru ciklā „Darba likums- no teorijas līdz praksei”, kā arī Starptautiskā arodbiedrību jauniešu izglītojošajā forumā Minskā un Baltijas arodbiedrību jauniešu forumā Viļņā.
 • – 3.jūnijā Rīgā LTDA noorganizēja Norvēģijas projekta semināru “4 multinacionālo tirdzniecības uzņēmumu arodorganizāciju kapacitātes stiprināšanu” , kurā piedalījās 15 RIMI arodbiedrības biedri.
 • Augustā 172 RIMI arodbiedrības biedri un viņu ģimenes locekļi devās 5 divu dienu ekskursijās uz Lietuvu „Nemunas ielejas pilis un Birštonas kūrorts”., bet jūlijā 3 RIMI biedri pievienojās kolēģu arodorganizācijas ekskursijai pa Zemgales pilīm.
 • Novembrī tika noorganizētas 6 ekskursijas ar gidu uz rekonstruēto Latvijas Nacionālo Mākslas muzeju, kuras apmeklēja 74 dalībnieki.

Sapulcē tika nolemts, ka arodkomiteju turpinās vadīt līdzšinējā priekšsēdētāja LIGITA ZARIŅA un viņas vietniece VITA RIŽOVA. Arodkomitejas sastāvs tika papildināts ar kolēģiem no Liepājas, Jelgavas un HM SPICE.

Personāla vadītāja GUNDEGA KIRILKA un Personāla administratīvā un atalgojuma vadītāja ILONDA LAKŠEVICA informēja par darba samaksas paaugstināšanu no 2017. gada 1.aprīļa. Precīzu informāciju veikalos sniegs to vadītāji.

Par Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrības 7.kongresa delegātiem tika ievēlēti 12 aktīvi kolēģi.

Šogad Rīgā un reģionos tiks atjaunota tikšanos organizēšana ar esošajiem un potenciālajiem arodbiedrības biedriem veikalos darbinieku pusdienas pārtraukumu laikā. Aiciniet, rakstot mājas lapā vai zvanot pa tālr.29432529 un mēs aizbrauksim arī pie Jums!

20.aprīlī plkst. 11 un plkst. 16 Arodbiedrību ēkas 5.stāva zālē tiks organizēti semināri „Sarunas par cilvēku tipiem” (katrs ~ 2 stundas).

Tāpat tika atbalstīts priekšlikums pirmoreiz organizēt trīs dienu ekskursijas uz Dienvidpoliju 4.-6.augustā, 9.-11.augustā un 18.-20.augustā; kā arī ekskursiju uz Lavandu lauku, latvju saimnieces briežu dārzu Limbažu pusē ar uz dzīvas uguns gatavotu pusdienu zupu un Sudraba muzeju Limbažos 13.jūlijā un ekskursiju uz Likteņdārzu, „Skrīveru saldumiem” un Skrīveru dendrāriju ar izbraucienu ar vikingu kuģi pa Daugavu 12.augustā (precīzas informācijas sekos).

Novembrī tiks organizētas ekskursijas ar gidu uz rekonstruēto Rīgas Motormuzeju.

Izdrukāt rakstu var klikšķinot šeit.

Jums varētu patikt arī...

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *