DARBĪBAS PĀRSKATS PAR 2013.GADU

SIA „RIMI LATVIA” ARODKOMITEJAS

DARBĪBAS PĀRSKATS PAR 2013.GADU

ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA

Uz šo brīdi arodorganizācija apvieno darbiniekus 75 veikalos, ne tikai Rīgā, bet arī reģionos. Šogad pievienojušies jauni biedri no iepriekš nepārstāvētajiem „SN Balvi”, „SN Sigulda”, „Salaspils”.

Iepriekšējā sapulcē 2013. gada 21. februārī tika apstiprināta arodkomiteja 13 cilvēku sastāvā. Priekšsēdētāja pienākumus turpināja pildīt Andrejs Krasiļņikovs no „SN Stirnu”. Vēl arodkomitejā darbojās pārstāvji no: „Galerija Rīga”, „Mols”, „Dobele”, „Jelgava”, „Valdemārs”, kā arī no „Pulkveža Brieža”, „Stacija”, „Ādaži”, „ Valdeķu”, ”Dole”, „SN Vaidavas”. Arodkomitejā bija pārstāvēti arī 3 reģionu veikali. Darba vietu nomainīja Jurijs Dutovs no „ SN Vaidavas”. Slimības dēļ darba attiecības ar RIMI pārtrauca arī arodkomitejas pārstāve Svetlana Novicka no “Stacijas”. Tādejādi uz šobrīdi arodkomitejā darbojas 10 cilvēki.

Arodkomitejai notika 4 sēdes klātienē: kā arī 8 sēdes aptaujas kārtībā, lai, galvenokārt, operatīvi izskatītu darba devēja vēstules, precizētu ekskursiju maršrutus un lemtu par materiālās palīdzības sniegšanu. Regulāri kontakti savstarpēji un ar uzņēmuma vadības pārstāvjiem tika uzturēti pa telefonu un e-pastu.

Darbu turpināja mājaslapa uzņēmuma arodbiedrības biedriem www.riao.lv. Šobrīd lapai ir jauns, mūsdienīgs dizains. 2013. gadā jau otro reizi mājaslapā tika organizēta pieteikšanās uz ekskursijām. Tādejādi uzlabojās arī mājaslapas vispārējā popularitāte biedru vidū, tomēr tā vēl nav pietiekama un arī sniedzamā informācija nezaudēs novitāti un aktualitāti, ja tās veidošanā piedalīsies vairāk cilvēku.

SOCIĀLAIS DIALOGS AR DARBA DEVĒJU

Darba koplīgums

Otrais vai šobrīd spēkā esošais darba koplīgums tika apstiprināts 2010. gada 4. februārī uz 3 gadiem. Tika uzsākta jauna koplīguma projekta izstrāde. Tika modernizēts arodkomitejas darbs ar to, jo tās pārstāvji savus ierosinājumus var izteikt arodorganizācijas mājaslapā izveidotajā speciālajā sadaļā.

Tomēr vienlaikus jāatzīmē, ka Darba devējs ir, reaģējis uz visiem, RIMI arodkomitejas vai LTDA priekšsēdētājas signāliem par biedru paustajām kritiskajām piezīmēm un izvirzītajiem problēmjautājumiem. Tomēr ne vienmēr risinājums bijis pozitīvs.

Darba samaksa un darba laiks

Arodkomitejas uzmanības lokā joprojām bija darba samaksa, darba laiks un darba intensitāte.

Arodkomiteja pieprasīja jaunās atalagojuma sistēmas izskaidrošanu klātienē un 21. martā notika arodkomitejas tikšanās ar Personāla vadītāju. Lai gan arodkomiteju pilnībā jaunā sistēma nevarēja apmierināt, tomēr lai „nebremzētu” pozitīvās pārmaiņas (tirgus piemaksas iekļaušanu pamatlikmē), arodkomiteja bija spiesta tai piekrist. Arodkomiteja arī centās uzraudzīt algu rāmja praktisko ieviešanu no 1.aprīļa. Vienlaikus aicinājām uzņēmuma vadību turpināt darbinieku darba samaksas paaugstināšanu, lai visu amatu visu līmeņu darbiniekiem tiktu nodrošināts cilvēku cienīgs dzīves līmenis.

13. septembrī arodkomiteja saņēma informatīvo vēstuli par RIMI plānotajām aktivitātēm personālvadības dokumentācijā. Ar LTDA priekšsēdētājas starpniecību tika ieteikti vairāki priekšlikumi.

1. novembrī iesniedzām uzņēmuma vadībai ierosinājumu par atalgojuma izlīdzināšanu starp reģionālajiem un Rīgas veikaliem. 4. decembrī par šo jautājumu, kā arī lai saņemtu informāciju par uzņēmuma atalgojuma un nodarbinātības plāniem, tika noorganizēta paplašinātā arodkomitejas sēde – tikšanās ar Personāla daļas pārstāvēm Līgu Stabulnieci un Ilzi Menģeli.

Ar detalizēto tikšanās protokolu visi var iepazīties mājaslapā.

Darba samaksa un darba laiks ir prioritārie jautājumi arī šogad.

Sociālās garantijas

Pateicoties arodkomitejas pamatotajam ierosinājumam, uzņēmums pārskatīja Veselības apdrošināšanas kompānijas izvēli.

Darba tiesības

Gada laikā arodkomiteja izskatīja 1 darba devēja iesniegumu ar lūgumu piekrist t.s. ilgslimotāja atlaišanai un 3 iesniegumus sakarā ar to, ka darbinieku veselības stāvoklis neatbilst veicamajam darbam. Arodkomiteja respektēja 3 biedru vēlēšanos izbeigt darba tiesiskās attiecības pēc darba devēja uzteikumiem, kas paredz tiesības uz atlaišanas pabalstiem, kā arī aizstāvēja savu biedri no „Stacija” un piekrišanu atlaišanai nedeva. Tomēr vēlāk kolēģe pārdomāja un arodkomiteja panāca, ka darba devējs ne tikai veica atlaišanu uz sākotnējā pamata, bet viņa saņēma arī taisnīgu atlaišanas pabalstu (pielīdzinātu Atlīdzības likumā noteiktajam, lai gan RIMI tas, nebija saistošs).

Visu gadu sniegtas neskaitāmas juridiskās konsultācijas darba tiesību un citos, piemēram, pensiju, slimības, bezdarba) jautājumos. Sarunu ceļā atrisināti vairāki darba strīdi.

MĀCĪBAS, ATPŪTAS UN IZKLAIDES PASĀKUMI

Aizvadītais gads šajā jomā bija diezgan piepildīts jo, pateicoties nozares arodbiedrības sagatavotajam pieteikumam, radās arī papildus apmācību iespējas LBAS un Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros. Pirmoreiz 2-dienu ekskursijas tika noorganizētas uz tuvajām ārzemēm – Igauniju. Negaidīti lielās atsaucības dēļ 2 sākotnēji plānoto braucienu vietā tika noorganizēti 3. Tomēr pārsteidza mazā interese par 2 piedāvātajiem vienas dienas maršrutiem pa Latviju, jo bijām spiesti 4 izziņotos braucienus apvienot vienā.

Martā, aprīlī un maijā esošajiem un potenciālajiem arodbiedrības biedriem divos dažādos norises laikos: plkst.11 un plkst.17 tika organizēti kopumā 6 īsie (divu stundu) semināri „ZINI SAVAS DARBA TIESĪBAS!”, kurus interesanti vadīja LBAS jurists Kaspars Rācenājs. Paldies LĪGAI VĀRPIŅAI no „Talsi-2” par sava veikalu biedru aktīvu iesaistīšana!

Martā Arodbiedrību mācībās MASKAVĀ LBAS grupas sastāvā piedalījās arodkomitejas priekšsēdētājs ANDREJS KRASIĻŅIKOVS.

19. jūnijā LBAS organizētajā piketā pie Ministru Kabineta ēkas LTDA grupas sastāvā piedalījās 24 RIMI pārstāvji, no kuriem lielako daļu veidoja „Talsi-2” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Paldies vēlreiz LĪGAI VĀRPIŅAI!

25.-26. jūlijā Lietuvā notiekošajā LTDA Mācību – informācijas dienā piedalījās ALDIS KŪLA un LĪGA VĀRPIŅA.

22. augustā 23 RIMI arodbiedrības biedri un viņu ģimenes locekļi devās ekskursijā „Viena lieliska diena Leišmalē”, saturīgi atpūšoties Tērvetes dabas parkā un iepazīstot vairākas muižas un Saldus pilsētu.

Jau turpinot tradīciju, vakantās braucēju vietas tika draudzīgi piedāvātas MAXIMAS un PRISMAS arodbiedrības biedriem. 10 personas šo iespēju izmantoja. Tādejādi tika arī proporcionāli samazināti kopējie ekskursiju izdevumi.

Augustā 153 RIMI arodbiedrības biedri un viņu ģimenes locekļi profesionālu gidu vadībā devās trīs divdienu ekskursijās uz Igauniju.

Oktobrī Ventspilī notika LBAS un ESF projekta seminārs “SIA “ RIMI Latvia” arodorganizācijas līdzdalība uzņēmuma darbības nodrošināšanā”, pulcējot interesentus ne tikai no Kurzemes reģiona: Ventspils, Liepājas, Talsiem, bet arī no Rīgas, Jelgavas un Dobeles. Pēc semināra tika noorganizēta saturīga pilsētas apskates eskskursija.

27.-28. novembrī Oslo kopā ar LTDA priekšsēdētāju īsā vizītē apmeklēja arī RIMI arodkomitejas priekšsēdētāja vietniece LIGITA ZARIŅA, lai iesniegtu ierosinājumus jaunajam Latvijas-Norvēģijas solidaritātes projektam un diskutētu par noderīgajām apmācību tēmām. Decembrī norvēģu kolēģiem tika iesniegts tāmes uzmetums. Tomēr līdz šim simtprocentīgs apstiprinājums projekta realizācijai vēl nav saņemts. Bet cerēsim, ka tas ir tikai laika jautājums.

Jums varētu patikt arī...

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *