RIMI Arodorganizācijas valde tiekas ar RIMI valdības pārstāvjiem.

2019.gada 17.janvārī pēc RIMI Arodorganizācijas valdes iniciatīvas notika tikšanās ar RIMI valdības pārstāvjiem. No darba devēja puses piedalījās V.Turlais, G.Pakalnieks, O.Kopačš, G.Kirilka, I.Lakševica, 6 Rimi Arodorganizācijas pārstāvji L.Zariņa, L.Vārpiņa, M.Mertens, A.Kūla, A. Lapkase, J.Vucāns un LTDA priekšsēdētāja M.Muceniece.

Šī tikšanās rīkota sakarā ar arodbiedrības vēstuli, kura 2018.gada 5.oktobrī tika nosūtīta SIA,, RIMI LATVIA ‘’valdes priekšsēdētājam V.Turlajam.

Tikšanās vadmotīvs arodbiedrības pusei bija angļu biznesa magnāta, sera Ričarda Brensona viedie vārdi: ,,PARŪPĒJIES PAR SAVU DARBINIEKU,UN TAS PARŪPĒSIES PAR TAVU UZŅĒMUMU.APMIERINĀTS DARBINIEKS IR LABS UN IZCILS DARBINIEKS.”

Situācija darba vietās (veikalos) ir sasniegusi kritisko robežu zemā atalgojuma un lielā darbu apjoma rezultātā, kas savukārt novedis pie ilgstoša darbinieku trūkuma un lielās darbinieku mainības.

Tikšanās darba kārtībā bija RIMI darbiniekiem būtiski jautājumi:

  • darbinieku atalgojuma (stundas tarifa likmes) straujāka palielināšana,
  • prēmiju atjaunošana,
  • darba apjomu adekvāta noteikšana,
  • minimālo mēneša darba stundu palielināšana,
  • ieteikumi, kur un kā iegūt līdzekļus algas palielināšanai,
  • ilggadīgo darbinieku novērtēšana,
  • veikalu darba laiku svētku dienās pārskatīšana.

Arodorganizācija vēlas panākt, lai darbinieks strādājot uzņēmumā varētu nopelnīt cilvēka cienīgu algu. Lai varētu DZĪVOT, nevis kā pašlaik darbinieki tikai IZDZĪVO. Lai nebūtu, jāstrādā daudz virsstundas tikai tāpēc, lai sapelnītu iztikai. Arī veikalos strādājošie vēlas izbaudīt brīvo laiku atpūtai kopā ar ģimeni, izklaidēties, apmeklēt kultūras pasākumus utt. Nevis atpūsties brīvā laikā no darba un uzkrātu spēkus nākošai darba dienai. Ilgstoši šādi strādājot rodas veselība problēmas

Darbu apjoms arvien tiek palielināts. Un ir gandrīz neiespējami kvalitatīvi tos paveikt.

Arodbiedrības pārstāvji izteica savus ierosinājumus, kā uzņēmumam ietaupīt, kur iegūt līdzekļus un kā tos lietderīgāk izmantot, piemēram, mazāk līdzekļus tērēt dārgajām TV un RADIO reklāmām un reklāmu materiālos (bukletos utt.); pārskatīt līdzekļus, ko iztērē jauno darbinieku apmācībām. Tādejādi rastos iespēja novērtēt ilggadīgos, lojālos, zinošos, izturīgos darbiniekus un palielināt viņu darba algas, kā arī samazinātos lielā darbinieku mainība veikalos.

Lai novērtētu un motivētu labākos darbiniekus, tika ierosināts pēc VVK ieskatiem izmaksāt prēmijas.

Tomēr ceram uz pozitīvu rezultātu. Uzņēmuma vadība apsolīja līdz šā gada 15. martam arodorganizācijas valdi iepazīstināt ar jauno algu rāmi. Mūsu mērķis ir panākt, lai algas tiktu paaugstinātas vismaz par 20% katru gadu līdz sasniegtu konkurētspējīgu algu līmeni.

Nesaņemot garantijas, arodorganizācijas valde lems par tālāko rīcību.

Arodbiedrība pauda neapmierinātību ar to, ka Latvijas 100. jubilejā RIMI veikali, ar dažiem izņēmumiem, strādāja kā parastā darbdienā. Arodbiedrība informēja par decembrī saņemto 43 HM Kauguri darbinieku parakstīto vēstuli ar lūgumu slēgt veikalus 1. janvārī. Vadības puse pauda viedokli, ka pircēji, aktīvi iepērkoties valsts svētku dienās, parāda, ka veikaliem jābūt atvērtiem. Neskatoties uz vairāku veikalu darba laiku saīsināšanu pirms abiem valsts svētkiem decembrī vai slēgšanu 1.Janvārī, arodbiedrība uzskata, ka sabiedrībā turpināmas diskusijas par iepirkšanās tradīciju maiņu, lai pirkumus izdarītu pirms svētkiem un dotu iespēju svētkus, kaut nozīmīgākos, svinēt arī veikalu darbiniekiem.

 

Jums varētu patikt arī...